Anexa I. Regulamente, Statute și Metodologii interioare care fac parte din Carta ITP

Conform prevederilor Cartei ITP, Regulamentele, Statutele şi Metodologiile interioare elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi aprobate de Senatul ITP fac parte integrantă din Carta ITP. Aceste Regulamente sunt:

  I. Regulamente privind activitatea educaţională şi de cercetare

 1. Regulamentul de admitere;
 2. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;
 3. Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS);
 4. Regulamentul de examinare a studenţilor;
 5. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor;
 6. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă;
 7. Regulamentul privind ordinea interioară;
 8. Regulamentul privind Statutul Uniunii Studenţeşti al ITP;
 9. Regulamentul de desfăşurare a activităţii de practică pastorală;
 10. Codul de etică şi deontologie profesională ITP;
 11. Regulamentul de disciplină;
 12. Regulamentul bibliotecii;
 13. Regulamentul internatului;
 14. Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi;
 15. Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu;
 16. Regulament privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în Institutul Teologic Protestant;
 17. Regulamentul de admitere la studiile universitare de masterat;
 18. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de masterat în ITP;
 19. Regulamentul privind concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în ITP;
 20. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat ITP.


 21. II. Regulamente ale comisiilor, consiliilor şi altor organe ITP

 22. Regulamentul de funcţionare a Comisiei pe programul de studiu de licenţă: Teologie Protestantă Pastorală;
 23. Regulamentul de funcţionare a Comisiei de evaluare internă pentru calitate pe programul de studii de licenţă: Teologie Protestantă Pastorală;
 24. Regulamentul de funcţionare a Comisiei pe programul de studiu de masterat: Teologie Protestantă Pastorală;
 25. Regulamentul de funcţionare a Comisiei de evaluare internă pentru calitate pe programul de studii de masterat: Teologie Protestantă Pastorală;
 26. Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP;
 27. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Cercetării Ştiinţifice ITP;
 28. Regulamentul de funcţionare a Comisiei de Etică;
 29. Regulamentul de funcţionare a Comisiei de disciplină a cadrelor didactice;
 30. Regulamentul de funcţionare a Comisiei de disciplină a personalului tehnico-administrativ şi auxiliar;
 31. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Şcolii Doctorale ITP;
 32. Regulamentul Catedrei;
 33. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administrație.


 34. III. Diverse statute, metodologii şi regulamente specifice

 35. Statutul Centrului de Cercetare ITP;
 36. Statutul cercetătorului ştiinţific ITP;
 37. Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor conducerii academice din Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
 38. Regulamentul privind evaluarea periodică a cadrelor didactice ITP;
 39. Regulament privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare;
 40. Regulamentul privind elaborarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru personalu didactic ITP;

Aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de: 07.02.2012.