Bázeli disputációk hungarus paratextusai 1586–1759

A hungarika-kutatás egyelőre csak töredékét tárta föl a tézisfüzetek paratextusainak. A Szabó Károly-féle RMK III valamint a nemzetközi bibliográfiák is inkább a pontos bibliográfiai beazonosításra törekednek. A nyomtatványok előzékein található biográfiai adatokat nem veszik figyelembe. A bázeli egyetem a hitújítás kezdete óta jelentős szerepet játszik a hazai protestantizmus történetében, ezért az itt megjelent disputációk megismerése sok új adattal szolgálhat. Tervezett előadásomban a Bázelben kinyomtatott disputációk hungarus jellegű bejegyzéseit fogom bemutatni, amelyeket összevetek az ismert albumbejegyzésekkel és levelezésekkel. A disputációk elemzésével betekintést nyerhetünk a református ortodoxia és az ésszerű ortodoxia világába, és annak hatására a Kárpát-medencében.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2022, Május 19 - 14:10