Tájékoztató a 2022. évi magyar állami támogatás felhasználásáról és az általa elért eredményekről

A Magyar Kormány 2011/12/9-én nyilvánította Nemzeti Jelentőségű Intézménynek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet. Azóta a normatív támogatás összege évről-évre növekvő tendenciát mutat.


A Magyar Kormány 2011/12/9-én nyilvánította Nemzeti Jelentőségű Intézménynek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet. Azóta a normatív támogatás összege évről-évre növekvő tendenciát mutat.

A 2022. évben a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet főállású alkalmazottainak bérköltségeit nagyobb részben a Magyar Állam támogatásából fedeztük, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. révén juttattak egyetemünknek.

A támogatás nagy terhet vesz le a fenntartó egyházaink válláról, amelyek nagy erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a közös protestáns lelkészképzést fenntartsák és működtessék.

A folyó évben, havonta átlagban mintegy 53 főállású vagy másodállású alkalmazott bérének a részfedezete vált lehetővé a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. Ezáltal mintegy 139 református, unitárius és evangélikus teológushallgató képzése valósulhatott meg.

2022-ben 18 hallgató szerzett licenciátusi oklevelet, 28 hallgató magiszteri diplomát, és lett segédlelkész.

Rácz Levente
gazdasági igazgató

Támogató