Hogyan készül egy teológus hallgató a legációra? Nagy Eszter volt az ETV Hitélet műsorának vendége

Az Erdély TV Hitélet című műsora egy teológiai hallgató útját követi végig a húsvéti ünnepre való készüléstől a legációból való visszatérésig.


Az Erdély TV Hitélet című műsora egy teológiai hallgató útját követi végig a húsvéti ünnepre való készüléstől a legációból való visszatérésig.

A műsorban Sógor Árpád a KPTI ifjúsági lelkipásztora beszél röviden az erdélyi legáció intézményének hagyományáról. Majd Nagy Eszter ötödéves teológus hallgató beszámol arról, hogy mit jelent egy teológus számára a legációs szolgálat. Hogyan történik az ünnepre való ráhangolódás? Hogyan választ a legátus gyülekezetet, ahol az ünnep alatt szolgálni fog? Hogyan választ prédikációkat egy-egy ünnepre? Hogyan érzékeli és értékeli a gyülekezetben kapott visszajelzéseket? És hogyan készít a legáció alkalmával a gyülekezettel való találkozás a későbbi lelkipásztori szolgálatra? Jakab Mihály, a húsvéti legációs helyszín, Bánffyhunyad lelkipásztora a fogadó gyülekezet készülődését és élményeit meséli el.

A műsor megtekinthető az alábbi YouTube linken. Műsorvezető: Balázs Attila lelkipásztor.