Ilkei Lóránd II. éves hallgató dolgozata dicséretet kapott a XXI. ETDK rendezvényén

A 2018. május 24–27. között megrendezett XXI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia római katolikus és protestáns teológiai szekciójában Ilkei Lóránd II. éves unitárius teológiai hallgató A felvilágosodás hatása a protestáns egyházi éneklésre című dolgozatát mutatta be.


Az ETDKn ezúttal a közösen alakított római katolikus és protestáns teológiai szekcióban került bemutatásra az a dolgozat, amely a 18-19. századi egyházi énekléskultúrát vizsgálta. A szakdolgozat témavezetői Kovács Sándor és Benkő Timea teológiai tanárok voltak.

A XVIII. század meghatározó szellemi áramlata, a felvilágosodás, felforgatta Európa társadalmát filozófiai, művészeti, jogi és politikai szempontból egyaránt. A felvilágosodás eszmerendszere nem csak az egyházi életre volt hatással, hanem a liturgiára, ezen belül pedig az egyházi éneklésre is. Az egyházi énekek megújítása a protestáns egyházak fontos feladatává vált, és egymást követték a különböző felekezetek megújított, néhol a hagyománnyal teljes mértékben szakító énekeskönyvei. Ilkei Lóránd dolgozata arra kereste a választ, hogy vajon mi indíthatta arra a 18. század végi, 19. század eleji egyházi vezetőket arra, hogy teljes mértékben felülvizsgálják a protestáns egyházi éneklést? A gyülekezeti igényekre akartak választ adni vagy a haladás, a korszellem sarkalta őket arra, hogy teljesen új énekeket alkossanak? A szaktanulmány mindenekelőtt az 1837-ben kiadott új unitárius énekeskönyv fogadatatását vizsgálta, összehasonlítva 1838-ban kiadott református illetve evangélikus énekeskönyvekkel.

Gratulálunk a szerzőnek a szép eredményhez!