felvételi

A Protestáns Teológiai Intézet magiszteri felvételi vizsgát hirdet a 2024/2025. akadémiai évre. A felvételi vizsgával, kutatási terv elkészítésével kapcsolatos további információk megtalálhatók ezen az oldalon.

A Protestáns Teológiai Intézet magiszteri felvételi vizsgát hirdet a 2024/2025. akadémiai évre. A felvételi vizsgával, kutatási terv elkészítésével kapcsolatos további információk megtalálhatók ezen az oldalon.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pótfelvételi vizsgát hirdet a 2023/2024. tanulmányi évre református és evangélikus teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja:
2024. szeptember 10-11.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2024–2025. tanulmányi évre református, evangélikus és unitárius teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja:
2024. július 12-18.

Admission is based on a set of personal and intellectual criteria. Members of Reformed and Evangelical-Lutheran churches can take the entrance exam.
Date: September 6-8, 2023.

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca organizează examen de admitere pentru anul universitar 2023-2024 la programele de licență în teologie reformată, evanghelică și unitariană. Data admiterii: 6-8 septembrie 2023.

A Protestáns Teológiai Intézet magiszteri felvételi vizsgát hirdet a 2023/2024. akadémiai évre. A felvételi vizsgával, kutatási terv elkészítésével kapcsolatos további információk megtalálhatók ezen az oldalon.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pótfelvételi vizsgát hirdet a 2023/2024. tanulmányi évre református és evangélikus teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja:
2023. szeptember 6-8.

În sesiunea de admitere din iunie 2023, 19 candidați reformați și 5 candidați unitarieni au reușit să treacă cu succes examenul de admitere pentru studiile teologice. Distribuția candidaților în funcție de districtul lor bisericesc este următoarea:

In the June 2023 examination session, 19 Reformed and 5 Unitarian candidates successfully passed the entrance exam for theological studies. The distribution of candidates according to their respective church districts is as follows:

Oldalak

Subscribe to felvételi