ösztöndíj

A Gustav-Adolf-Werk ösztöndíjat biztosít a KPTI hallgatóinak, hogy a Lipcsei vagy Heidelbergi Teológiai Fakultáson tanuljanak egy teljes akadémiai évet. Jelentkezési határidő: 2018. január 10.

A Gustav-Adolf-Werk ösztöndíjat biztosít a KPTI hallgatóinak, hogy a Lipcsei vagy Heidelbergi Teológiai Fakultáson tanuljanak egy teljes akadémiai évet. Jelentkezési határidő: 2017. január 31.

În cadrul ITP se acordă diverse tipuri de burse din fondurile proprii şi prin parteneriate internaţionale, din care amintim:

    1. Dispoziţii generale

  1. În vederea acordării burselor, la nivelul ITP funcţionează Comisia de atribuire a burselor.
  2. Componenţa Comisiei de atribuire a burselor: Rectorul, Decanul, un delegat al Consiliului Facultății şi un reprezentant al studenţilor.
  3. Studenţii ITP pot primi burse de performanţă, de merit, de studiu şi burse sociale.
  4. Bursele de performanţă, de merit şi de studiu se acordă studenţilor şi cursanţilor de la programele de masterat în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.
Subscribe to ösztöndíj