Patrologia Latina

A latin atyák művei, nyomtatványok és kéziratok.

Ókori latin szerzők művei eredetiben.

Megtalálható itt többek között Migne Patrologiája is.

A negyedik század keresztyénségével foglalkozó angol nyelvű oldal.

Óegyházi szövegek eredeti nyelven és angol fordításban; a nyelvtanuláshoz is rendkívül hasznos oldal.

Óriási óegyházi dokumentumtár, rengeteg linkkel a vilégszőttesről letölthető kötettel (görög, latin, szír stb. atyák műveiből).

Hatalmas óegyházi dokumentumtár, sok kötetet tartalmaz a két híres Migne-sorozatból (Patrologia Graeca és Patrologia Latina).

Subscribe to Patrologia Latina