Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK)

A 25. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia idén ismét betöltötte Kolozsvár „tudományos terét”. Az elmúlt két év után – amikor csak az online térben került sor a konferenciára – ismét megadatott a lehetőség a személyes találkozásra. Idén a Protestáns és Róma-Katolikus Teológia összevont szekciója a KPTI falai közé költözött.

Május 28-án 11.00 órától kezdődik a XXIV. ETDK, amelyen 10 jelentkező, közöttük a KPTI 6 hallgatója fog előadást bemutatni. A konferenciára online kerül sor. Az esemény és csatlakozás részleteit lásd alább...

Conferința van începe în 28. mai ora 11.00, cu participarea a 10 studenți în domeniul teologiei, inclusiv 6 studenți ai ITP. Conferința va avea loc online, pe platforma Teams. Vezi mai jos pentru detalii...

The meeting of the theological section of the 23rd Scientific Conference of Students in Transylvania took place on Friday, October 23. In the theological section six students presented the results of their research to the online forum, organised in the Zoom space. The following studies were presented in the section:

Întâlnirea secțiunii de teologie a celei de-a 23-a Conferințe Științifice a Studenților din Transilvania (CȘST) a avut loc vineri, 23 octombrie. În secțiunea de teologie șase studenți au prezentat rezultatele cercetărilor lor pe forumul online, organizat în spațiul Zoom. Au fost prezentate în secțiune următoarele studii:

Pénteken, október 23.-án került sor a 23. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia teológiai szekciójának ülésére. Az őszi online, Zoom térben megszervezett ETDK teológiai szekciójába 6 hallgató jelentkezett, az alábbi előadásokkal:

A XII. alkalommal megrendezett Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián Tasnádi István, magiszteri elsőéves és Nagy Dávid alapképzésen másodéves református hallgatók szakdolgozatai nyerték az első, illetve a harmadik díjat.

A 20. alkalommal megszervezett tudományos diákköri konferencián a Teológiai Intézet részéről négy hallgató vett részt. A KPTI két hallgatója ért el helyezést, egy pedig dicséretben részesült.

20. alkalommal kerül sor az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia megszervezésére. A protestáns teológiai szekcióban a KPTI részéről négy teológiai hallgató is részt vesz.

Roland újszövetségi témakörben írt dolgozatot, Időszemlélet és eszkatológia Cullmann teológiai gondolkodásában címmel. A dolgozat megvédésére 2015. május 22-én került sor.

Subscribe to Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK)