Amikor a kakas megszólal… Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez

Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal… Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez. Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 1 old. ISBN 978-606-94847-6-0

Közhely: rohanó világban élünk. De mind igazolni tudjuk ezt a megállapítást. Igaz ez még az elcsendesedést naponta gyakorló lelkipásztorra is, akinek különösen akkor sűrűsödnek össze a teendői, amikor a világ ünnepi hangulatba kerül, és egy kicsit nyugodtabbá válik. A három sátoros ünnepkör ilyen, ahol egymást érik a szolgálatok, és sokszor kevés idő jut a készülésre. Ez a kötet ebben kíván segítséget nyújtani Isten igehirdető szolgáinak. Minden ünnephez öt igetanulmányt olvashatunk, és egy, az ágendás beszéd textusához kötődő fejezetet. A fejezetek az alkalomhoz illő textusok exegetikai feldolgozását és az azokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlatot tartalmazzák, valamint egy kész igehirdetést is kínálnak. Mindazonáltal a könyv közérthetőségre törekszik, és az Isten akaratát kereső hívek is haszonnal forgathatják egy-egy számukra érdekes igerész kapcsán. Kutassuk hát együtt az Írásokat!

Recenziók