"Az Úr oltára mellett is, csak az énekelhet jól, ki a kóták természetivel esméretes." A hangszeres zene tiltása és tanítása az unitáriusoknál

Kovács Sándor: "Az Úr oltára mellett is, csak az énekelhet jól, ki a kóták természetivel esméretes." A hangszeres zene tiltása és tanítása az unitáriusoknál. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 30.. köt. 458-473