A Gyulafehérvári Református Egyházmegye gyülekezeteinek jelentései a Hóra-felkelés során keletkezett károkról

Ősz Sándor Előd: A Gyulafehérvári Református Egyházmegye gyülekezeteinek jelentései a Hóra-felkelés során keletkezett károkról. In: LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 2021.I. (2022), 585-614. pp.