A Farcádi Református Egyházközség Váradi Bibliája avagy Bartók Sándor etédi lelkipásztor könyves műveltsége

Ősz Sándor Előd: A Farcádi Református Egyházközség Váradi Bibliája avagy Bartók Sándor etédi lelkipásztor könyves műveltsége. In: Kiss Réka (szerk.): . Reformáció öröksége 3. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye 2020. 1. köt. 163-176