Levéltári iratok hazatérése

Ősz Sándor Előd: Levéltári iratok hazatérése. In: Református Szemle 104.3 (2011), 339-340. pp.