Egy angol-magyar unitárius életútja. John Paget 1808-1892

Kovács Sándor: Egy angol-magyar unitárius életútja. John Paget 1808-1892. In: Gaal György (szerk.): A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben. Kolozsvár: 2000. 316-334

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.