Makfalvi József heterodoxiája

Kolumbán Vilmos József: Makfalvi József heterodoxiája . In: Balázs Mihály (szerk.): A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750). Szeged: , 2016. 289-302