Kapcsolódó tanulmányok

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Zenei élet a kolozsvári teológián. In: Református Szemle 111 (2018), 397-409
  2. Benkő Timea: Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 22-35
  3. Benkő Timea: „Magasztalja lelkem az Urat”- Mária hálaadó éneke, a Magnifikat. In: Evangélikus Harangszó (2012), 12-13
  4. Benkő Timea: Az énekeskönyv- a reformáció ajándéka. In: Evangélikus Harangszó (2012), 16-17

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Thomas Mann és Bartók Béla. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-6

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Studia Caroliensia. Nyolcadik évfolyam, 2007/2. In: Református Szemle 100 (2007), 444-445

Kovács László Attila

  1. Kovács László Attila: Ének és zene a Szentírásban. In: Jer, örvendjünk keresztyének. Teológiai tanulmányok (2000), 49-67