Kapcsolódó tanulmányok

Kurta József

  1. Kurta József: Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989). In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2019), 456-477
  2. Kurta József: Kós Károly levelei Gönczy Lajoshoz. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 119-125
  3. Kurta József: Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948). In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 186-202
  4. Kurta József: 120 éve született Gönczy Lajos. In: Református Szemle 102 (2009), 493-512
  5. Kurta József: 20 éve halt meg Gönczy Lajos. In: Az Út (2006), 21-37
  6. Kurta József: 20 éve halt meg Gönczy Lajos. In: Az Út (2006), 21-37

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Zenei élet a kolozsvári teológián. In: Református Szemle 111 (2018), 397-409