Kapcsolódó tanulmányok

Kovács Sándor

  1. Kovács Sándor: Dávid Ferenc az emlékezés és felejtés határán. In: Száraz Orsolya (szerk.), Fazakas Gergely Tamás (szerk.), Imre Mihály (szerk.) A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2018), 156-167
  2. Kovács Sándor: Az unitárius reformáció nyomában. In: Korunk 28 (2017), 18-25
  3. Kovács Sándor: A kerek kő. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 68-73
  4. Kovács Sándor: Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben. In: Keresztény Magvető 122 (2016), 294-311
  5. Kovács Sándor: Jakab Elek és Dávid Ferenc. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 374-380

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: The Influence of Michael Servestus on Francis Dávid and the begginnings of Transylvanian Unitarianism. In: Reed, Clifford M. (szerk.) A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (Prague: International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40