Czire Szabolcs

Dr. Czire Szabolcs az Újszövetségi Tanszék előadótanára (unitárius szakirány).

Oktatott tárgyak:
Bevezetés az Ószövetségbe (unitárius), Bevezetés az Újszövetségbe (unitárius), Ószövetségi exegézis (unitárius), Újszövetségi exegézis (unitárius), Ószövetségi bibliai teológia (unitárius), Újszövetségi bibliai teológia (unitárius), Vallásszociológia

Elérhetőség:
iroda: 1 em. / 133. sz.
email: cziresza@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)740293942