Adorjáni Zoltán

A szkólékobrótosz néven ismert és parazita okozta betegségről nemcsak a Jób könyvében és annak septuagintai változatában olvashatunk, hanem a deuterokanonikus és apokrif irodalomban, Josephus Flavius A zsidók történetében és az újszövetségben is. Hogy ezt a kórságot miért tekintették éppen az istenkáromlók büntetésének, ennek bibliai háttere van. Kik voltak azok az ismert személyek, akik ebben a betegségben szenvedtek? És tényleg csak az istenkáromlókat érte ez a csapás?

A szkólékobrótosz néven ismert és parazita okozta betegségről nemcsak a Jób könyvében és annak septuagintai változatában olvashatunk, hanem a deuterokanonikus és apokrif irodalomban, Josephus Flavius A zsidók történetében és az újszövetségben is. Hogy ezt a kórságot miért tekintették éppen az istenkáromlók büntetésének, ennek bibliai háttere van. Kik voltak azok az ismert személyek, akik ebben a betegségben szenvedtek? És tényleg csak az istenkáromlókat érte ez a csapás?

A galáciabeliekhez írt levelében Pál apostol azt adja tudtul önéletrajzi vonatkozású soraival, hogy az evangélium, amelyet ő hirdet, nem embertől származik, mert azt nem embertől vette; nem is mások tanították meg neki, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kapta azt. Ehhez hasonlóan nem emberektől, a tekintélyes apostoloktól, illetve jeruzsálemi gyülekezettől kapta az evangélium szolgálatára vonatkozó konkrét megbízatását, hogy tudniillik a pogányok között hirdesse Krisztust.

Mi ad nekünk bátorságot Isten Igéjének hirdetésére? A helyes teológiai válasz, amelyet illik is mondanunk erre a kérdésre, bizonyára ott már a nyelvünk hegyén; és amikor erre gondolunk, vagy éppen ki is mondjuk ezt, nem feltétlenül esünk a képmutatás bűnébe.

Fenntartható-e a gyermekkeresztség gyakorlata az egyre inkább individualizálódó, a hit személyes megélését és megvallását központba állító keresztyén szemlélettől áthatott egyházi közgondolkodásban? Nagyobb eséllyel mondhatnánk igent az ősi gyakorlatra, ha meggyőző módon igazolhatnák azt a Biblia alapján.

Oldalak

Subscribe to Adorjáni Zoltán