Papp György

Papp György (1983, Beszterce/Bethlen), a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa, ahol héber és görög nyelvet, valamint óegyházi dogmatörténetet tanít. Kutatási területét a Szentírás különböző nyelvi és történeti, illetve a korai keresztyén dogmatörténet teológiai és írásmagyarázati kérdései határozzák meg.

A tervezett előadás elsősorban egy áttekintés kíván lenni, amely bemutatja, hogyan tekintettek a betegség fogalmára (azaz mennyire mitikusan) az ókori Közel-Kelet (és benne a Biblia) világában, majd megnézzük, hogyan tükrözik ezt a viszonyulást a betegségek megjelölésére használt fogalmak. végül pedig a Biblia és az ókori Közel-Kelet irodalmából vett néhány példán keresztül szemléltetjük, hogyan ötvöződik a mítosz és tudomány a betegség kezelésében.

A tervezett előadás célkitűzése filológiai és tudományelméleti alapon megvizsgálni a dogma szó szementikai mezejét, és az így nyert eredmények alapján tágabb összefüggésrendszerben szemléltetni a dogmatörténet és a dogmatika viszonyát. Vizsgálatunk során arra összpontosítunk, hogy felmutassuk: a rendszeres teológiának eme két ága (a szemantikai mező által meghatározott természetéből adódóan) hogyan mutat egy zárt, vagy bezáródófélben lévő földi rendszer felől az istenismeret végtelenül nyitott világa felé.

A tervezett előadás elsősorban egy áttekintés kíván lenni, amely bemutatja, hogyan tekintettek a betegség fogalmára (azaz mennyire mitikusan) az ókori Közel-Kelet (és benne a Biblia) világában, majd megnézzük, hogyan tükrözik ezt a viszonyulást a betegségek megjelölésére használt fogalmak. végül pedig a Biblia és az ókori Közel-Kelet irodalmából vett néhány példán keresztül szemléltetjük, hogyan ötvöződik a mítosz és tudomány a betegség kezelésében.

The conferences aim to form of a group of scholars preparing the Hungarian translation of the Septuagint and publish conference materials on Septuagint-research.

A tervezett előadásban főként elsődleges források alapján kívánom bemutatni azokat az „elvárásokat”, amelyeket a reformáció első nemzedékének vezető teológusai támasztottak a lelkipásztor-jelöltekkel szemben. Az előadásban ismertetett szövegek elemzése során a következő szempontokra igyekszem összpontosítani: a) milyen érvekkel alapozzák meg a felsorolt elvárásokat; b) utalnak-e valamilyen módon a személy és a szerep konfliktusára; c) személyes aspektus (az elemzett szerzők műveiben vannak-e olyan közvetett utalások, amelyek saját, ezzel kapcsolatos belső vívódásaikra derítenek fényt).

Oldalak

Subscribe to Papp György