Bibza Gábor

Gyalakúti Lázár János (1703-1772): Okos teremtett állat: avagy a teremtett dolgoknak szemlélésekből a Teremtő Istenhez való felemelkedése az okos léleknek. (Róm. I. v. 20.) Mellyet teremtésnek rendi szerint hétnapi imádságokban szedett, és a teremtő Istennek dicséretire szentelt ... Kolozsvár, 1745. című imakönyve előszavának összefüggésében kívánja jelen tanulmány feltérképezni a felvilágosodás első erdélyi hajtásait és annak nemzetközi kapcsolatait.

2012-ben egyesült újra a két kolozsvári református egyházmegye. Ekkor kezdte az egyesült Kolozsvári Református Egyházmegye újra használni a régi 1904-es címert. Az előadás a címer elmúlt bő 100 esztendejét kívánja számba venni.

Subscribe to Bibza Gábor