Articole și recenzii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2021

 1. Kovács Sándor: Az erdélyi vallásszabadság története. In: Unitárius Közlöny 31 (2021), 12-13
 2. Benkő Timea: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
 3. Benkő Timea: Halottaink és imaéletünk. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 14-17
 4. Benkő Timea: Krisztus, Isten Báránya – Agnus Dei. In: Evangélikus Harangszó (2021), 20-21
 5. Benkő Timea: Reformáció és halottak napja. Összefonódó emléknapok. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 28-29
 6. Ősz Sándor Előd: Erdély legszebb szülötte: 400 éve alapította Bethlen Gábor a Collegium Academicumot. In: Erdélyi református kalendárium 2022 (2021), 104-109
 7. Rezi Elek: Kötő József segítőkészségének megtapasztalása. In: Bartha Katalin Ágnes (szerk.) Színház, civil társadalom, és politikum. Tanulmányok kötő József emlékére 1 (Kolozsvár: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2021), 185-188
 8. Balogh Csaba: DAVID J. FULLER, A Discourse Analysis of Habakkuk. In: Journal of Semitic Studies 66 (2021), 31-34
 9. Kolumbán Vilmos József: Adorjáni Zoltán publikációi. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 785-812
 10. Ősz Sándor Előd: Bethlen Gábor kompromisszuma. In: Mária és Márta 20 (2021), 12-13

2021

 1. Adorjáni Zoltán, Adorjáni Mária: Dr. Molnár János publikációi. In: Péter István (szerk.) Az őrállók. Emlékkönyv dr. Molnár János tiszteletére (2021 ), 271-286

2020

 1. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma. In: Református Szemle 113 (2020), 190-192
 2. Koppándi Botond Péter: Thomas G. Long: Preaching from Memory to Hope (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2009). In: Keresztény Magvető 126 (2020), 220-227
 3. Kolumbán Vilmos József: "A missziói népegyház hirdetője. Makkai Sándor (1890-1951)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 4. Kolumbán Vilmos József: "A belmisszió irányítója, Nagy Géza (1887-1971)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 5. Kolumbán Vilmos József: Gönczy Lajos, a liturgia reformátora. In: Üzenet 31 (2020), 4
 6. Kolumbán Vilmos József: "Erdélyben nagyobb szükség lesz rám. Kós Károly (1883-1977)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 7. Kolumbán Vilmos József: "A belmisszió elkötelezettje. Imre Lajos (1888-1974)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 8. Kovács Sándor: Adalékok a brassói unitárius eklézsia történetéhez. In: Unitárius Közlöny 30 (2020), 8-9
 9. Benkő Timea: Ó, jöjj…Krisztus hívó imák karácsony nagyhetén. In: Evangélikus Harangszó (2020), 14-19
 10. Benkő Timea: ImaOtthon. In: Evangélikus Harangszó (2020), 19-20
 11. Benkő Timea: „Emeljük fel szívünket!” Hálánk áldozata. In: Evangélikus Harangszó (2020), 20-21
 12. Benkő Timea: Luther-litánia nyomorúság idején. In: Evangélikus Harangszó (2020), 21-23
 13. Benkő Timea: Kereszt alatt húsvétra várva. A kiskapusi passió. In: Evangélikus Harangszó (2020), 34-35
 14. Benkő Timea: A gyógyító keserű fű. In: Evangélikus Harangszó (2020), 38
 15. Benkő Timea: Variációk a szórványra – templommal és templom nélkül. In: Mi evangélikusok. A Magyarországi Evangélikus Egyház ingyenes kiadványa (2020), 13
 16. Benkő Timea: „Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk”. Magyar siralom közcsapás idejére. In: A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos honlapja (2020), 1
 17. Kurta József: A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (könyvtára). In: Lencsés Ákos (szerk.) Tudomány határok nélkül – Magyar kutatóhelyek a Kárpát-medencében (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 2020), 76-77
 18. Kurta József: Isten tiszteletére mutató hármasoltár. Pathai István református szertartási könyvecskéje (1617). Úrvacsorai rend Milotai Nyilas István Ágendájából. Melius Juhász Péter szertartási intelmei (1563). In: Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája 2020 (2020), 326-330
 19. Czire Szabolcs: Mert született néktek ma a Megtartó. In: BUE Hírlevél 2 (2020), 2-3
 20. Ősz Sándor Előd: A vásárhelyi iskola "fénye és ékessége": 420 éve hunyt el Baranyai Decsi Csimor János. In: Erdélyi Református Naptár 2021 (2020), 139-142

2019

 1. Adorjáni Zoltán: D. dr. Pap Géza közleményei. In: Református Szemle 112 (2019), 105-106
 2. Adorjáni Zoltán, Buzogány Dezső: Köszöntő. In: Református Szemle 112 (2019), 447-449
 3. Kállay Dezső: A hit természetéről. Tanévnyitó beszéd – 2019. In: Református Szemle (2019), 605-611
 4. Adorjáni Mária, Adorjáni Zoltán: Dr. Bustya Dezső közleményei. In: Református Szemle 112 (2019), 692-706
 5. Adorjáni Zoltán: In memoriam dr. Xeravits Géza (1971-2019). In: Református Szemle 2019 (2019), 712-718
 6. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Református Szemle (2019), 723-727
 7. Kállay Dezső: „…gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,20) Dr. Rezi Elek hatvanötödik születésnapjára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 7-10
 8. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350
 9. Adorjáni Zoltán: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350
 10. Visky Sándor Béla: Salvation by Allegiance Alone: Rethinking Faith, Works, and the Gospel of Jesus the King, by Matthew W. Bates. In: Journal of Reformed Theology 13 (2019), 193-194
 11. Ősz Sándor Előd: Fekete Károly: A reformáció debreceni emlékműve. In: Theológiai Szemle 62 (2019), 123-124
 12. Czire Szabolcs: A vallásosság a mai ember számára. In: Unitárius Közlöny 7 (2019), 4-7

Pages