Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (2)

Geréb Zsolt, Balogh Csaba, Kurta József: Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról (2). Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
kedd, 2017, Március 28 - 19:00

Mit kezdjünk az újszövetségi szövegek sokféle értelmezésével, amelyek pusztán a szöveg felől nézve mind joggal tartanak igényt arra, hogy komolyan vegyük? Lehet-e pluralista az az egyház, amely a Bibliára épít? Lehet-e a Bibliát az intellektuson túl is értelmezni, érzelmek, cselekedetek, képek összefüggésében? Hogy lehetne az Újszövetség alapján az istenkérdésről beszélni egy olyan társadalomnak, amely alapkérdéseit már nem istenkérdésként fogalmazza meg? Vagy olyan kérdésekkel foglalkozik a teológia, ami ma már senkinek nem kérdése?

Az elmúlt év során néhány tucat olyan kiváló könyvet sikerült megvásárolnunk a Teológiai Intézet könyvtára számára, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy hű képet kapjunk a keresztyén teológia mai irányvonalait, hangsúlypontjait illetően. Ezeket a könyveket szeretnénk életre kelteni, behozni a köztudatba úgy, hogy beszélünk róluk. Kötetlenül, egy csésze tea mellett.

Március 28-i est központi témája: hermeneutika. Ulrich Luz frissen megjelent (2014) Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments című könyve kapcsán felvezetőt tart Dr. Geréb Zsolt, a KPTI emeritus újszövetséges professzora.