Tehetséggondozási konferencia a Teológiai Intézetben

A hallgatók tudományos tevékenységének ösztönzése érdekében 2015-ben a KPTI elindított egy belső tehetséggondozási programtervet. Ennek egy állomása volt ez a konferencia is.


A KPTI hagyományosan lelkészképző intézet. Az Intézetnek ez az alapvető rendeltetése meghatározza a képzés felépítését, tartalmát, a szakmai gyakorlatok jellegét, az Intézmény belső életét és működését.

Az évszázados gyökerekkel rendelkező felsőoktatási intézményben a konkrét szakmai kompetenciára való felkészítés mellett azonban kiemelten figyelni kell azokra a hallgatókra is, akik a teológia tudománya iránt az átlagosnál nagyobb érdeklődést mutatnak. Az egyház és társadalom életében számtalan területen jelentkezik az igény a teológiailag jól képzett lelkészek tevékenységére (egyházi szaktestületek, egyházi állásfoglalások megfogalmazása, továbbképzési programok, egyházi sajtó, egyházi irodalom, egyházi iskolák és egyetemek oktatóinak utánpótlása, teológiai kutatás, stb.).

A teológiai tudományok iránt érdeklődést mutató hallgatókra való odafigyelés az Intézet múltjában nem mindig kapta meg a megérdemelt figyelmet. Más felsőoktatási intézményhez viszonyítva kevés pl. azon hallgatók száma, akik az évente megszervezett Tudományos Diákköri Konferenciára jelentkeznek, annak ellenére, hogy ezen a téren születtek már kiemelkedő eredmények is. A hallgatók tudományos tevékenységének ösztönzése érdekében 2015-ben a KPTI elindított egy belső tehetséggondozási programtervet. Ennek egy állomása volt a 2016. április 28-án szervezett első tehetséggondozási konferencia is.

A konferencián az Intézet alapképzésben és magiszterképzésben résztvevő hallgatói mutatták be egyéni kutatásaikat (Bacsó István, Bardócz-Tódor András, Csalai Adorján, Lőrincz Ágoston), melyet kiegészítettek a jelenleg doktori tanulmányokat folytató, KPTI alumnusok előadásai (Ősz Sándor Előd, Simon János). Elhangzott továbbá egy olyan előadás is, amely a kutatással együtt járó anyagi ösztönzés (ösztöndíjak) meglehetősen széleskörű lehetőségeiről szólt (Székely Tünde). (Az esemény programja elérhető ezen az oldalon.)

A bemutatott nyilvános előadásokat szakmai megbeszélés és vita követte. A konkrét tartalmi kérdéseken túl a beszélgetésekből az is kiderült, hogy hogyan indul el egy-egy hallgató saját kutatói életpályája. Különösen két szempont került említésre. (1) A teológiai tudomány felé való odafordulásban fontos szerepet játszik az, hogy az egyetemi előadások rendjén az oktatók felhívják a figyelmet olyan részletkérdésekre, amelyekkel egy-egy előadás keretében nincs lehetőség mélyebben foglalkozni. A részletkérdés újszerűsége és fontossága viszont elegendő impulzus lehet egy kutatás elkezdéséhez. A folyamat további részében jelentőséggel bír a szakmai koordináció, illetve a kritikus visszajelzés, a dialógus, a vita.

(2) Kiderült továbbá, hogy egy kutatás elindulásában kiemelt jelentőséggel bír az is, ha valaki kilép a megszokott oktatási keretekből és tanulmányainak egy részét valamilyen ösztöndíj keretében egy másik egyetemen folytatja. Az ott elhangzó más jellegű és tartalmú előadások, szemináriumok segíthetnek abban, hogy egy hallgató másképpen tekintsen arra is, amivel mindezidáig foglalkozott. Az ilyen jellegű tanulmányutakra pedig a KPTI az alapképzéstől kezdve már több lehetőséget kínál, mint amennyire jelenleg igény mutatkozik. Örvendetes dolog látni viszont, hogy az utóbbi időben növekvőben van azon hallgatók száma, akik tanulmányaik egy részét más külföldi egyetemen töltik, és egyre többen vannak, akik az Erasmus+, Gustav Adolf Werk vagy a Brot für die Welt ösztöndíjas támogatásokkal eljutnak németországi vagy hollandiai egyetemekre.

A rendezvény végén a KPTI a négy előadást tartó nappali szakos képzésben résztvevő hallgatója részére a további kutatásokat ösztönző díjat adott át könyvutalvány formájában. Az esemény közös ebéddel zárult.

A tehetséggondozási konferencia a magyar Nemzeti Tehetségprogram keretében, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közvetett támogatásával valósult meg.