Együttműködési megállapodást írt alá a Protestáns Teológiai Intézet és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem

A 2016. június 9-én aláírt keretszerződés lehetővé teszi a két egyetem közötti szorosabb együttműködést az oktatás és a kutatás területén.


A Protestáns Teológiai Intézet és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem között már régóta áll fenn informális kapcsolat. Az Intézet képzésében évek óta aktívan részt vesznek a BBTE oktatói is óraadói vagy társult tanári minőségben. Hasonlóképpen a KPTI oktatói közül többen is bekapcsolódtak a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen zajló képzési programokba, bizottsági munkákba. A közös szerződés aláírása tehát egy már létező kapcsolatviszonyt hitelesített, amely ugyanakkor a jövőre nézve tovább bővíti az együttműködési lehetőségeket. Ennek az együttműködésnek egy konkrét első lépése a 2016 őszére szervezett közös reformációi emlékünnephez kapcsolódó konferencia.

A két egyetem közötti szerződés létrejöttét a KPTI részéről Rezi Elek volt rektor, jelenleg rektorhelyettes, a BBTE részéről Soós Anna a rektorhelyettes kezdeményezték, és támogatták azt a Teológiai Intézetet fenntartó egyházak vezetői testületei is. A megállapodást Kállay Dezső és Ioan-Aurel Pop rektorok írták alá. Az eseményen jelen voltak továbbá a BBTE képviseletében Soós Anna és Markó Bálint rektorhelyettesek, Benedek József szenátus elnök, a KPTI képviseletében pedig Rezi Elek rektorhelyettes, Adorjáni Zoltán szenátuselnök és Balogh Csaba dékán.