legáció

Având în vedere începutul practicii slujirii în parohii (legație) cu ocazia sărbătorilor de crăciun, este nevoie de pregătirea slujbelor propriu-zise. Aceasta constă în alegerea și adoptarea unei predici scrise de un reprezentant cunoscut al cultului reformat sau evanghelic, în întocmirea unei liturghii, și scrierea rugăciunilor încadrate în liturghie. Toată slujba trebuie să fie prezentată în aula Institutului în fața colegiilor, prezentarea fiind urmată de o evaluare interactivă. Practica este recepționată cu ajutorul instrumentelor audio-vizuale.

Az egyházi év három nagy ünnepén, karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor a teológiai hallgatók legációs szolgálatot végeznek Erdély és Partium különböző gyülekezeteiben. A legációs gyakorlat három célt szolgál. (1) A legáció része az egyetemi gyakorlati képzésnek. A legációs szolgálatokról a lelkipásztorok visszajelzést küldenek, amely révén figyelemmel kísérhető az egyes hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészülése.

La cele trei mari sărbători ale anului ecleziastic, Crăciunul, Paștele și Rusaliile, studenții teologi desfășoară activități de slujire în diferite biserici din Transilvania și Partium. Această practică de legație are trei scopuri. (1) Legatul face parte din pregătirea practică a universității. Preoții oferă feedback cu privire la slujbele efectuate de studenții teologi, ceea ce permite monitorizarea pregătirii fiecărui student pentru slujirea pastorală.

On the three major feasts of the ecclesiastical year, Christmas, Easter and Pentecost, theology students carry out legation ministry in various churches in Transylvania and Partium. The legation serves three purposes. (1) It is part of the practical training at the university. The ministers of local churches provide feedback on the legation ministries, which allows the monitoring of the preparation of each student for pastoral ministry.

Oldalak

Subscribe to legáció