Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tisztelettel meghívjuk a 2023. december 7-én, 11 órától sorra kerülő ünnepi rendezvényünkre.

Elkészült egy rövid (és egy hosszabb) videós bemutatkozó a Teológiai Intézetről. Mi történik itt? Miért jó ez a hely? Diákok, tanárok és mások mesélnek erről.

On the occasion of the 75th anniversary of the establishment of the Protestant Theological Institute in Cluj-Napoca, we invite you to our festive event on December 7, 2023, starting at 11:00 AM.

Cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a înființării Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, vă invităm la evenimentul nostru festiv la data de 7 decembrie 2023, începând cu ora 11:00.

A 8 perces felvételen diákok, tanárok, egyházi képviselők mondják el, hogy miért dönt jól az, aki a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet választja egyetemi képzése színhelyéül.

Az Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet intézménynépszerűsítési programjának soron következő időpontja 2022. május 23. volt, amikor a Szatmárnémeti Református Gimnázium egykori diákjai teológiai hallgatókként és teológiai tanárként mutatták be a teológiai intézetet az érdeklődő szatmári diákok számára. Ezen az alkalmon a gimnázium három tizenegyedikes osztálya vett részt.

Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának 1895. őszén tartott megnyitóján Tisza Kálmán református konventi elnök üdvözölte a „legmagyarabb egyház” teológiai fakultásának felállítását, és az alapítókkal egyetértve az új oktatási intézmény céljaként – a hazaszeretet és a hitbuzgóság növelése mellett – a tudomány összes fegyverével való felruházást nevezte meg. Az új lelkészképző intézet megnyitása két évtizedes vita végére tett pontot.

Oldalak

Subscribe to Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet