Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

A KPTI élő hitű, önazonosságukban szilárd, egyházuk hagyományai iránt elkötelezett, szakmailag komolyan felkészült, művelt, széles látókörű, nyitott gondolkodású, a társadalmi jelenségek és folyamatok iránt érzékeny lelkipásztorok, teológus szakemberek képzését tartja szem előtt, akik az egyházi és társadalmi élet megbecsült tagjaivá és lelki vezetőivé, a hazai és közelebbről az erdélyi értelmiségnek pedig méltó partnereivé válhatnak.

Videó bemutatkozó a Teológiai Intézetről. Mi történik itt? Miért jó ez a hely? Diákok, tanárok és mások mesélnek erről.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023. december 7-én ünnepelte a közös protestáns lelkészképzés elindulásának 75. éves évfordulóját. A román kommunista állam vallásügyi államtitkársága egy 1948-as rendeletében vonta össze az addig független romániai magyar református, unitárius és evangélikus, illetve szász evangélikus lelkészképzést egy közös intézetbe.

On the occasion of the 75th anniversary of the establishment of the Protestant Theological Institute in Cluj-Napoca, we invite you to our festive event on December 7, 2023, starting at 11:00 AM.

Cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a înființării Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, vă invităm la evenimentul nostru festiv la data de 7 decembrie 2023, începând cu ora 11:00.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tisztelettel meghívjuk a 2023. december 7-én, 11 órától sorra kerülő ünnepi rendezvényünkre.

Elkészült egy rövid (és egy hosszabb) videós bemutatkozó a Teológiai Intézetről. Mi történik itt? Miért jó ez a hely? Diákok, tanárok és mások mesélnek erről.

A 8 perces felvételen diákok, tanárok, egyházi képviselők mondják el, hogy miért dönt jól az, aki a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet választja egyetemi képzése színhelyéül.

Az Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet intézménynépszerűsítési programjának soron következő időpontja 2022. május 23. volt, amikor a Szatmárnémeti Református Gimnázium egykori diákjai teológiai hallgatókként és teológiai tanárként mutatták be a teológiai intézetet az érdeklődő szatmári diákok számára. Ezen az alkalmon a gimnázium három tizenegyedikes osztálya vett részt.

Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának 1895. őszén tartott megnyitóján Tisza Kálmán református konventi elnök üdvözölte a „legmagyarabb egyház” teológiai fakultásának felállítását, és az alapítókkal egyetértve az új oktatási intézmény céljaként – a hazaszeretet és a hitbuzgóság növelése mellett – a tudomány összes fegyverével való felruházást nevezte meg. Az új lelkészképző intézet megnyitása két évtizedes vita végére tett pontot.

Oldalak

Subscribe to Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet