tehetséggondozás

A Ronald Hendel és Jan Joosten,How Old Is the Hebrew Bible? című 2019-ben megjelent nagysikerű könyvét Biró Beatrix negyedéves teológus hallgató mutatta be. Az alapos könyvismertetőt közös megbeszélés követte.

A program megvalósulását a magyar Nemzeti Tehetségprogram támogatta.

Cât de vechi este Vechiul Testament? Ce fel de instrumente și metode concrete ne stau la dispoziție pentru a stabili când a fost scris? Această monografie fascinantă și cuprinzătoare sintetizează rezultatele cercetărilor recente și, mai presus de toate, caută răspunsuri cât se poate de obiective. Prezentarea și discuția vor fi coordonate de Beatrix Bíró, studentă a Institutului Teologic Protestant.

How old is the Old Testament? What concrete tools and methods do we have to determine when it was written? This fascinatingly wide-ranging monograph synthesises the results of recent research and, above all, seeks objective answers. The presentation and discussion will be coordinated by Beatrix Bíró, student of the Protestant Theological Institute.

Hány éves az Ószövetség? Milyen konkrét eszközeink és módszereink vannak annak megállapítására, hogy mikor keletkezhetett? Ez a lenyűgözően széleskörű monográfia a legújabb kutatások eredményeit szintetizálja, s főleg az objektív fogódzókat keresi. A bemutatót tartja és a beszélgetést koordinálja Bíró Beatrix teológus hallgató. Időpont: 2021. november 3.

Május 28-án 11.00 órától kezdődik a XXIV. ETDK, amelyen 10 jelentkező, közöttük a KPTI 6 hallgatója fog előadást bemutatni. A konferenciára online kerül sor. Az esemény és csatlakozás részleteit lásd alább...

Conferința van începe în 28. mai ora 11.00, cu participarea a 10 studenți în domeniul teologiei, inclusiv 6 studenți ai ITP. Conferința va avea loc online, pe platforma Teams. Vezi mai jos pentru detalii...

În secțiunea științe sociale a Conferinței Științifice a Studenților Maghiari, secția științe religioase și teologie, organizată și coordonată în 2021 de Universitatea Metropolitan din Budapesta, studenții ITP au câștigat cinci premii.

In the social sciences section of the Scientific Conference of Hungarian Students, in the subgroups of religious sciences and theology, PTI students returned with five awards.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia társadalomtudományi szekciójában, a vallástudományi és teológiai szakcsoportokban a KPTI hallgatói öt díjat nyertek.

The meeting of the theological section of the 23rd Scientific Conference of Students in Transylvania took place on Friday, October 23. In the theological section six students presented the results of their research to the online forum, organised in the Zoom space. The following studies were presented in the section:

Oldalak

Subscribe to tehetséggondozás