Elektronikus oktatási segédanyagok (weblinkek)

Teológia - Általános

A Tübingeni Egyetem evangélikus és katolikus teológiai fakultásainak teológiai és vallástudományi adatbázisa, amely számtalan teológiai tartalmú folyóiratsorozat és tanulmánykötet cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazza. Az adatbázis lehetőséget biztosít a különböző tárgykörök elmélyült tanulmányozása érdekében végzett bibliográfiai kutatásokra. A hagyományos szerző, cím vagy tárgykör-alapú keresés mellett az adatbázisban lehet bibliai részekre is keresni.

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Egyháztörténet

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

Vegyes, Teológia - Általános

Angolszász irodalmi, illetve nyugati filozófiai témájú teljes szövegű művek katalógusa.

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Egyháztörténet

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Vegyes, Teológia - Általános, Rendszeres Teológia

Ókori latin szerzők művei eredetiben.

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia

Kálvin összes művei angol nyelven.

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Egyháztörténet

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Vegyes, Teológia - Általános, Egyháztörténet

A híres törvénykönyv Nagy Konstantintól Theodosiusig.

Vegyes, Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Egyháztörténet

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Egyháztörténet

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Egyháztörténet

Egyházatyák munkái, többnyire angol fordításban.

Vegyes, Teológia - Általános

Óriási adatbázis, klasszikus művekkel (köztük rengeteg teológiai munka). A könyvek több formátumban is olvashatók és letölthetők.

Teológia - Általános

Hatalmas mennyiségű anyag, közte az atyák műveinek klasszikus angol fordításai.

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Rendszeres teológia - Dogmatika

A negyedik század keresztyénségével foglalkozó angol nyelvű oldal.

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Rendszeres teológia - Dogmatika

Óegyházi szövegek eredeti nyelven és angol fordításban; a nyelvtanuláshoz is rendkívül hasznos oldal.

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Rendszeres teológia - Dogmatika

Óriási óegyházi dokumentumtár, rengeteg linkkel a vilégszőttesről letölthető kötettel (görög, latin, szír stb. atyák műveiből).

Teológia - Általános, Rendszeres Teológia, Rendszeres teológia - Dogmatika

Hatalmas óegyházi dokumentumtár, sok kötetet tartalmaz a két híres Migne-sorozatból (Patrologia Graeca és Patrologia Latina).