Az iskolamesterek munkaköre a 17-18. században a vizitációs jegyzőkönyvek alapján

Kolumbán Vilmos József: Az iskolamesterek munkaköre a 17-18. században a vizitációs jegyzőkönyvek alapján . In: Peter Kónya (szerk.): Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku. Egyház és vallás a Koraújkori Magyarországon. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity 2020. 419-431