Két kötet a gyulafehérvári fejedelmi könyvtár környezetéből

Ősz Sándor Előd: Két kötet a gyulafehérvári fejedelmi könyvtár környezetéből. In: Magyar Könyvszemle 136.4 (2020), 354-359. pp.