Szegedi Kis István műveinek kora újkori kiadásai a régi kolozsvári könyvtárakban Early modern editions of the works of István Szegedi Kis in the old libraries of Cluj

Ősz Sándor Előd: Szegedi Kis István műveinek kora újkori kiadásai a régi kolozsvári könyvtárakban Early modern editions of the works of István Szegedi Kis in the old libraries of Cluj. In: Dienes Dénes (szerk.): Szegedi Kis István (1505–1572) : „...jelen lőn Isten az én fogságomban...”. Sárospatak: Hernád Kiadó 2024. 105-125