A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben

Adorjáni Zoltán: A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben. In: Református Szemle 101 (2008), 16-34. pp.

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.