Kéziratos graduálok az Erdélyi Unitárius Egyházban

Kovács Sándor: Kéziratos graduálok az Erdélyi Unitárius Egyházban. In: Református Szemle 104 (2011), 423-439. pp.