A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2014

 1. Kolumbán Vilmos József: Abats János, a konfirmáció megalapozója. In: Erdélyi református kalendárium (2014), 56-58
 2. Kurta József: Tofeus Mihály (1629‑1684) református püspök. In: Református Érmellék. Az Érmelléki Református Egyházmegye gyülekezeti lapja 2014 (2014), 8-9

2013

 1. Adorjáni Zoltán: Pro Cooperatione díjat kapott dr. Ferenc Postma. In: Református Szemle 106 (2013), 432-433
 2. Adorjáni Zoltán: Horváth István írásai. In: Református Szemle 106 (2013), 573-582
 3. Adorjáni Zoltán: D. dr. Gálfy Zoltán emlékére (Mezőbánd, 1924. okt. 6. – Kolozsvár, 2013. okt. 15.). In: Református Szemle 105 (2013), 695-697
 4. Adorjáni Zoltán: D. dr. Gálfy Zoltán írásai. In: Református Szemle 105 (2013), 698-704
 5. Kurta József: Id. Fazakas Sándor: Hogyan lehetek boldog; u.ő.: Tégy Uram engem áldássá. In: Református Szemle 106 (2013), 709-710
 6. Papp György: Vigasztaló hitvallás. In: Üzenet (2013), 4-4
 7. Papp György: Szentírás, hitvallás, prédikáció. In: Üzenet (2013), 4-4
 8. Papp György: Isten törvénye: tükör és iránytű. In: Üzenet (2013), 4-4
 9. Papp György: Adóslevél a keresztfán. In: Üzenet (2013), 5-5
 10. Czire Szabolcs: Magadat velem?. In: Szabadság (2013), 3
 11. Czire Szabolcs: Több mint császár. In: Szabadság (2013), 3
 12. Czire Szabolcs: Fogadalmaink. In: Szabadság (2013), 3
 13. Czire Szabolcs: Anyatejjel, apanyelvvel. In: Szabadság (2013), 3
 14. Czire Szabolcs: Együttérző képzelet. In: Szabadság (2013), 3
 15. Czire Szabolcs: Közös kosár. In: Szabadság (2013), 3
 16. Czire Szabolcs: Lelki háttérzaj. In: Szabadság (2013), 3
 17. Czire Szabolcs: És mégis.... In: Szabadság (2013), 5
 18. Rezi Elek: 150 éves a Ferencz József-féle Unitárius Káté. In: Unitárius Kalendárium (2013), 98-102

2012

 1. Adorjáni Zoltán: Tőkés István: IGE-hirdetés című könyvének bemutatója. In: Református Szemle 105 (2012), 217-224
 2. Adorjáni Zoltán: Eszenyeiné Széles Mária: Kezdetben. Az őstörténetek teológiája. In: Református Szemle 105 (2012), 533-537
 3. Kiss Jenő: Walter Brueggemann ószövetségi teológiája. In: Református Szemle 105 (2012), 540-542
 4. Adorjáni Zoltán: D. dr. Dávid Gyula irodalmi munkássága. In: Református Szemle 105 (2012), 617-623
 5. Adorjáni Zoltán: Dr. Geréb Pál irodalmi munkássága. In: Református Szemle 105 (2012), 627-630
 6. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Sárospatak, 2012. július 24-27. In: Református Szemle 105 (2012), 631-632
 7. Kállay Dezső: Juhász Tamás életrajza. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 383-386
 8. Kállay Dezső: Juhász Tamás irodalmi munkássága. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 387-391
 9. Adorjáni Zoltán: János első levele 2,1–11. In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-6
 10. Adorjáni Zoltán: János első levele 2,18–29. In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-9
 11. Rezi Elek: Példamutató élet az unitarizmus szolgálatában. 100 éve született Erdő János. In: Unitárius Kalendárium (Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház 2012), 97-101
 12. Czire Szabolcs: Géházi, a corrupt “szentember”. In: Unitárius Közlöny (2012), 0-0
 13. Czire Szabolcs: A Biblia mint szerepkínálatok gyűjteménye. Ámósz, a paraszt-próféta. In: Unitárius Közlöny (2012), 10-11
 14. Czire Szabolcs: Sámson, a “csak még az egyszer” ember. In: Unitárius Közlöny (2012), 12-13
 15. Czire Szabolcs: Zakariás, az előfutár előfutára. In: Unitárius Közlöny (2012), 12-13
 16. Kiss Jenő: Review of Sweeny, Martin A.: The Prophetic Literature. In: Orientalische Literaturzeitung 2012 (2012), 174-177
 17. Benkő Timea: „Magasztalja lelkem az Urat”- Mária hálaadó éneke, a Magnifikat. In: Evangélikus Harangszó (2012), 12-13
 18. Benkő Timea: Evangélikus lelkészképzés a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. In: Evangélikus Harangszó (2012), 15
 19. Benkő Timea: Az énekeskönyv- a reformáció ajándéka. In: Evangélikus Harangszó (2012), 16-17
 20. Benkő Timea: Luther és a zene. In: Evangélikus Harangszó (2012), 18
 21. Kolumbán Vilmos József: Az Ige teológusa - 125 éve született Imre Lajos. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 53-56

Oldalak