A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2007

 1. Rezi Elek: „A hivatásomat éltem, nem az életemet. Itt voltam.”. In: Keresztény Magvető 113 (2007), 181-187
 2. Visky Sándor Béla: David J. Bosch: Paradigmaváltás a missziológiában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2007), 165-168
 3. Visky Sándor Béla: A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 4. Visky Sándor Béla: A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 5. Visky Sándor Béla: Tőkés morálisan alkalmatlan. In: Élet és Irodalom (2007), 12
 6. Visky Sándor Béla: Adalékok egy kortárs magyar drámához. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 7. Visky Sándor Béla: Ki őrzi itt a látszatot?. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 8. Visky Sándor Béla: Március idusán. Szentenciák két hangra. In: Szabadság (2007), 9
 9. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak? „Új” reverzális-törvénykezés. In: Unitárius Közlöny (2007), 0-0
 10. Benkő Timea: O, miként fogadjalak.... In: Evangélikus Harangszó (2007), 4-5
 11. Benkő Timea: Paul Gerhardt. In: Evangélikus Harangszó (2007), 6
 12. Kurta József: Könyveink és kézirataink védelme. In: Igehirdető. (2007), 482-483

2006

 1. Adorjáni Zoltán: Sajtódélután, Kolozsvár, 2005. november 29. In: Református Szemle 99 (2006), 115
 2. Adorjáni Zoltán: A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biblikus Kutatóközpontja. In: Református Szemle 99 (2006), 123-126
 3. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Szövetségének szemináriuma. Kisdisznód, 2006. június 8-9. In: Református Szemle 99 (2006), 347-348
 4. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum - Sárospatak, 2006. július 24-29. In: Református Szemle 99 (2006), 448-452
 5. Kurta József: Liturgia és lelkigondozás találkozása egy középkori énekben. In: Református Szemle 99 (2006), 522-526
 6. Adorjáni Zoltán: Tavaszy Sándor szimpózium. Nagyvárad, 2006. szeptember 14-15. In: Református Szemle 99 (2006), 620
 7. Kurta József: Rövid útmutató az egyház levéltárak és könyvtárak védelméhez. In: Református Szemle 99 (2006), 821-824
 8. Adorjáni Zoltán: D. Dr. Kozma Zsolt aranygyűrűs teológiai doktor. In: Református Szemle 99 (2006), 828
 9. Kurta József: 20 éve halt meg Gönczy Lajos. In: Az Út (2006), 21-37
 10. Rezi Elek: Vallás – Teológia – Erkölcs. In: Az Út 32 (2006), 214-219
 11. Rezi Elek: Isten országa munkása. Arthur J. Long (1920-2006) emlékére. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 449-453
 12. Balogh Csaba: Fonák világ (1 Kor 1:26–31). In: Igehirdető 17 (2006), 314-317
 13. Visky Sándor Béla: Bátrak látása - látók bátorsága. In: Igehirdető (2006), 425-426
 14. Adorjáni Zoltán: Noé borától az úrvacsora boráig. In: Református Tiszántúl 14 (2006), 4-6
 15. Adorjáni Zoltán: Párbeszéd. In: Református Család (2006), 19
 16. Adorjáni Zoltán, Papp György: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671
 17. Visky Sándor Béla: Előszó. In: Mihály Krisztina (szerk.) Victor János: Csendes percek (Kolozsvár: Koinónia 2006), 5-6

2005

 1. Adorjáni Zoltán: Kiállítás. Holland - magyar kapcsolatok a 17-18. században. In: Református Szemle (2005), 117
 2. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 3. Adorjáni Zoltán: Zsók Béla: Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. In: Református Szemle 98 (2005), 425-428
 4. Adorjáni Zoltán: Megjelent a Collegium Doctorum első száma. In: Református Szemle 98 (2005), 467-469
 5. Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára. In: Református Szemle (2005), 485-489
 6. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Budapest, 2005. július 25-30. In: Református Szemle 98 (2005), 569-576
 7. Adorjáni Zoltán: A szenvedéstörténet. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2005. szeptember 4-7. In: Református Szemle 98 (2005), 577-589
 8. Kurta József: Jan-Andrea Bernhard: Rosius a Porta (1734–1806). In: Református Szemle 98 (2005), 720-722
 9. Adorjáni Zoltán: Miről beszélünk? THÉMA Tanulmányi Napok. In: Református Szemle 98 (2005), 731-732
 10. Adorjáni Zoltán: 30 éves az új fordítású protestáns Biblia. 2005. nov. 7-8. In: Református Szemle 98 (2005), 735-738
 11. Adorjáni Zoltán: 15 éves a kolozsvári református egyházi rádiószolgálat. In: Református Szemle 98 (2005), 740-743
 12. Adorjáni Zoltán: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17

Oldalak