Kapcsolódó tanulmányok

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Adatok a Collegium Academicum gyulafehérvári korszakáról. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról : Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 7-24
  2. Ősz Sándor Előd: Erdély legszebb szülötte: 400 éve alapította Bethlen Gábor a Collegium Academicumot. In: Erdélyi református kalendárium 2022 (2021), 104-109
  3. Ősz Sándor Előd: Bethlen Gábor kompromisszuma. In: Mária és Márta 20 (2021), 12-13
  4. Ősz Sándor Előd: Két kötet a gyulafehérvári fejedelmi könyvtár környezetéből. In: Magyar Könyvszemle 136 (2020), 354-359
  5. Ősz Sándor Előd: Miről álmodik a lelkipásztor?: Telegdi T. István alpestesi lelkész álomfeljegyzései. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 62 (2017), 98-106
  6. Ősz Sándor Előd: 400 éve választották fejedelemmé Bethlen Gábort. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 49-53

Buzogány Dezső

  1. Buzogány Dezső: Bethlen Gábor és a vallási türelem. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 239-248

Kovács Sándor

  1. Kovács Sándor: Bethlen Gábor az unitárius egyháztörténet-írásban. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2014), 380-387