Kapcsolódó tanulmányok

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Jellemformáló imádság (2Mózes 32,7–14). In: Igazság és élet 18 (2024), 264-279
 2. Balogh Csaba: A hallástól a vallásig (Róma 9,30-10,21). In: Igazság és élet 10 (2016), 471-484

Kató Szabolcs Ferencz

 1. Kató Szabolcs Ferencz: A mindenre elégséges kegyelem (2Korinthus 11,16–12,10). In: Igazság és élet 18 (2024), 374-387

Éles Éva

 1. Éles Éva: Recenzió -- Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal…. In: Igazság és élet 17 (2023), 157-159

Horváth Levente

 1. Horváth Levente: 1János 2,12-14 -- Hogyan nőhetünk fel az "érett szolgálat" szerepéig?. In: Igazság és élet 17 (2023), 630-644

Benkő Timea

 1. Benkő Timea: Húsvéti ünnepkör. Emlékezzünk Urunk halálról és feltámadásáról. In: Evangélikus Harangszó 2022 (2022), 14-15

Székely József

 1. Székely József: Isten szava megáll mindenha…: Igetanulmány a Lk 8,4-8(9-15). alapján. In: Igazság és élet 15 (2021), 64-74
 2. Székely József: Jézust követni szabadon: Igetanulmány a Lk 9,57-62. alapján . In: Igazság és élet 14 (2020), 104-115
 3. Székely József: Él az én Uram!: Igetanulmány a Jn 20,11-18. alapján Húsvét 1. napjára. In: Igazság és élet 13 (2019), 219-228
 4. Székely József: Szolgálat és megbecsültség: Temetési igetanulmány a Jn 12,26 alapján. In: Igazság és élet 11 (2017), 343-348

Kállay Dezső

 1. Kállay Dezső: Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben. A kompozíció sajátosságai a Mt 8,1–15-ben. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 330-352
 2. Kállay Dezső: A Lélek élet (Róm 8,9–11). In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 95-121

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: Ez pünkösd, nem osztálytalálkozó. In: Szabadság (2018), 3-4

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: A Pártfogó (János 15,26-16,4). In: Igazság és élet 3 (2009), 223-227

Pásztori-Kupán István

 1. Pásztori-Kupán István: The Holy Spirit as the Mother of the Son? Origen’s Interpretation of a Surviving Fragment from The Gospel According to the Hebrews. In: Heidl György (szerk.), Somos Róbert (szerk.) Origeniana Nona: Origen and the Religious Practice of His Time (Leuven: Peeters 2009), 285-291

Rezi Elek

 1. Rezi Elek: Az unitárius kereszténység felfogása a szentlélekről. In: Keresztény Magvető 104 (1998), 216-221