A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Kállay Dezső : Doop en nieuw leven. Een exegetische studie van Romeinen 6,1–11
Kampen: N. N., 2004. 300 old.
Kállay Dezső, Adorjáni László : Valláskönyv a III. osztály számára
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992. 200 old.