A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Rezi Elek : Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv)
Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 1992. 70 old.
Kállay Dezső, Adorjáni László : Valláskönyv a III. osztály számára
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992. 200 old.
Buda Béla : A közvetlen emberi kapcsolat szabályszerűségei
: , 1986. 1 old.
Juhász István : Egyetemes egyháztörténet
Kolozsvár: Kézirat, 1979-1980. 1 old.

Oldalak