A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Kozma Zsolt : Szavak az Igéből
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2004. 260 old.
Geréb Zsolt : Újszövetségi tanulmányok
Nagyvárad: Partium Kiadó, 2005. 380 old. | ISBN 9738639433
Rezi Elek : Felelősségünk a ránk bízott életért
Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 2005. 191 old. | ISBN 9739925499
Kolumbán Vilmos József : Backamadarasi Kiss Gergely
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 15; Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2005. 280 old. | ISSN 1454-0347
Kolumbán Vilmos József : A Sepsi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei. 1728-1790
Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3; Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, Erdélyi Református Egyházkerület, 2005. 256 old. | ISBN 9737971108
Adorjáni Zoltán : Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, Erdélyi Református Egyházkerület, 2006. 454 old.
Buzogány Dezső : Alma mater. Az Erdélyi Református Egyházkerület kollégiumainak élete a két világháború között
Kolozsvár: , 2006. 357 old.
Visky Sándor Béla : Játék és alap. Teodicea-kísérletek a kortárs teológiában
Kolozsvár: Koinónia, 2006. 620 old. | ISBN 9789737605221

Tanulj meg szenvedni, és nem fogsz többé szenvedni - állítja egy több évezredes bölcsesség. De megtanulható-e valaha is ez a lecke? Honnan a szenvedés, a gonosz arctalan tombolása egy olyan világban, melyet a hívő minden gyötrelem ellenére Isten teremtésének tart, és amelyről a hitetlennek is végső soron jót kell gondolnia, ha egyáltalán élni akar? Vagy hasznosabb inkább...

Pásztori-Kupán István : Theodoret of Cyrus
The Early Church Fathers; London: Routledge, 2006. 296 old. | ISBN 978-0-415-30961-5

The larger part of Theodoret of Cyrus' existant body of work still remains untranslated, and this lack provides a fragmented representation of his thought and has lead to his misrepresentation by ancient, medieval and some modern scholars. Theodoret of Cyrus presents a fresh collection of texts from all periods of his career, including two complete treatises (On...

Kozma Zsolt : Másképpen van megírva. Tanulmányok, előadások
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2007. 200 old. | ISBN 9787937971265

Oldalak