Kiss Jenő publikációi

Könyvek

Tanulmányok

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1992

Cikkek

2018

2012

2008

Recenziók és könyvismertetések

Meditációk és prédikációk

2018

2004

Szerkesztett könyvek

Kiss Jenő, Meulink-Korf, Hanneke, Melzer, Anette : Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális lelkigondozásba és segítésbe
Teológia Praxis; Kolozsvár: Exit, 2013. 1 old. | ISBN 978-973-7803-01-6

A kontextuális intergenerációs szemlélet dr. Böszörményi-Nagy Iván munkássága nyomán alakult ki. Ez a magyar származású amerikai pszichiáter, más amerikai kollégáival együtt, ott volt az úgynevezett családterápia születésénél. Böszörményi-Nagy saját szemléletet dolgozott ki, amelyet az jellemez, hogy odafigyel a családban és az azon kívül egymással élő emberek...

Fordított könyvek

Ducommun-Nagy, Catherine : Lojalitás. Erő, mely gúzsba köt vagy felszabadít
Teológia Praxis; Kolozsvár: Exit, 2014. 1 old.

Böszörményi-Nagy Iván első nagy munkája, az Invisible Loyalties (1973) megjelenése óta – a kontextuális szemlélet központi fogalma. Ezt az alapművet német, spanyol és olasz nyelvre lefordították, de mindeddig nem készült sem francia, sem holland fordítása. Ezért írta meg Catherine Ducommun-Nagy a Les Loyautés qui nous libèrent című könyvét, melyben az Invisible Loyalties...

Michielsen, May, Mullingen, Wim van, Hermken, Leen : Összetartozásban. A kontextuális segítésről
Teológia Praxis; Kolozsvár: Exit, 2010. 1 old. | ISBN 9789768878297

A könyv megmagyarázza és elmélyíti a kontextuális szemlélet fogalomrendszerét; bemutatja e szemlélet és munkamód következményeit a gyógyítás gyakorlatában: a parentifikációban, az érzelmekkel való bánásmódban, a házastársakkal való munkában és a testvéri kapcsolatokban; végül foglalkozik specifikus problémákkal: a szociális félelemmel, a szexuális visszaéléssel, a...

Luther Márton : Mélysége és magassága
Kolozsvár: Koinónia, 2010. 1 old. | ISBN 978-973-165-020-3

Az áhítatoskönyv lapjain elmélyült üzenetek szólalnak meg gyakran igen személyes hangnemben. Luther veretesen biblikus igehirdetéseinek gyűjteménye kiapadhatatlan forrás mindazok számára, akik Isten igéjében megerősítést és bátorítást keresnek. A szerző maga is erőt és vigasztalást merített az evangéliumból, a Jézus Krisztusról szóló örömhírből.

Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat : A harmadik - akivel nem számoltak
Teológia Praxis; Kolozsvár: Exit, 2009. 1 old. | ISBN 978-973-88782-3-5

Az egyik ember a másikkal Isten előtt találkozik: személyesen és mindig mások kezét fogva, a „most”-ban. Ekkor találkoznak egy-mással emlékek és reménykedések, emberek, akik „elmúltak” és emberek, akik ezután jönnek. Az emberek történettel és kontextussal bírnak, és ezeknek nagy jelentőségük van a mindennapi élet megtapasztalásaira nézve. E történetek és kontextusok...