A KPTI járványügyi határozata a 2021-2022. akadémiai évre

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Akadémiai Tanácsa az alábbi határozatot hozta: Az 2021-2022. tanévre való beiratkozás a következő feltételek egyike mellett lehetséges:


A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Akadémiai Tanácsa az alábbi határozatot hozta: Az 2021-2022. tanévre való beiratkozás a következő feltételek egyike mellett lehetséges:

  • A beiratkozandó hallgató megkapta a vírus elleni oltást és ezt a megfelelő dokumentummal igazolja.
  • A beiratkozandó hallgató rendelkezik a DSP vagy a járványkórház által kibocsátott olyan igazolással, mely szerint hat hónapnál nem régebbi intervallumban átesett a SARS-Cov-2 betegségen.
  • A beiratkozandó hallgató 2 hétnél nem régebbi negatív PCR teszttel bizonyítja fertőzésmentességét. Amennyiben az előbbi két feltétel a továbbiakban sem teljesül, ez utóbbit a tanév során havonta meg kell ismételnie.