Akadémiai évnyitó ünnepély 2018

Szeptember 23-án délután került sor a közös akadémiai évnyitóra, amelyen fogadalmat tettek a Teológiai Intézet elsőéves hallgatói.


A református, evangélikus és unitárius hallgatók közös ünnepélye évnyitó istentiszteleti keretben kezdődött, Kiss Jenő, az újonnan érkezett elsőéves hallgatók évfolyamvezető tanára igeolvasásával és imádságával.

Az ünnepélyen Kállay Dezső rektor tartott évnyitó beszédet a Szentírás tekintélyének kérdéséről. Egy olyan intézményben, amely a lelkipásztorok képzése rendjén a Szentírásnak központi szerepet szán, ma is fontos hivatkozási alapul szolgálhat az a reformátori szemlélet, mely szerint a Szentírás önhiteles. "Hitelessége nem a külső bizonyítékok erején nyugszik, hanem önmagától való. Önmaga győz meg megbízhatóságáról és hitelességéről: ettől lesz tekintélye. A vele való szüntelen foglalkozás rendjén, fáradhatatlanul kutatva, keresve az emberi beszéd által benne szóba hozott igazságot, a Szentírás egyszer csak megszólít bennünket, izgalmas olvasmánnyá válik, olyanná, amellyel feltétlenül foglalkoznunk kell." (A rektori beszéd teljes szövege megtalálható ezen a linken).

Az évnyitó beszédet a kórus szolgálata majd az elsőéves teológiai hallgatók fogadalomtétele követte. A 2018-2019. akadémiai éven 29 elsőéves hallgató kezdi el tanulmányait (23 református, 2 evangélikus és 4 unitárius hallgató).

Az ünnepélyen együttműködési keretegyezményt írtak alá a Pápai Református Teológiai Akadémia és Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektorai, Németh Tamás és Kállay Dezső. Hasonló együttműködési szerződés aláírására sor került már korábban további kárpát-medencei magyar protestáns teológiai intézményekkel. Ezúttal, mintegy szimbolikus értelemben a Kárpát-medence legnyugatibb és legkeletibb részén levő lelkészképző intézetek írták alá közös szerződésüket.