A Teológiai Intézet bemutatása a Kolozsvári Református Kollégium diákjai számára

Az Erasmus+ teológus napok keretén belül, 2022. április 1-én teológiai intézetünk diákképviselete dr. Kató Szabolcs tanár kíséretében ellátogatott a Kolozsvári Református Kollégiumba.


Az Erasmus+ teológus napok keretén belül, 2022. április 1-én teológiai intézetünk diákképviselete dr. Kató Szabolcs tanár kíséretében ellátogatott a Kolozsvári Református Kollégiumba. A látogatás elsődleges célja a két egyházi intézmény közötti jó kapcsolat ápolása és fenntartása, valamint az, hogy kollégium diákjaival, akik pályaválasztás előtt állnak megismertessük a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet falai között zajló életet. A népszerűsítő programnak a kollégium díszterme adott otthont, ahol a IX. A, X. A és XI. C osztály diákjai betekintést nyerhettek a teológusok mindennapi életébe.

Az alkalom két ifjúsági ének gitárkíséretes eléneklésével kezdődött, az ének szavával hirdettük az Úr irgalmának végtelen voltát, amellyel Isten érdemünkön felül megajándékoz bennünket.

A népszerűsítő csapat tagjai közül korábban többen is a kollégium falai között nevelkedtünk, és jó érzéssel töltött el bennünket az, hogy az Alma mater falai között bizonyságot tehettünk arról az útról, amely a múltból indul és a jelenen is átível, amelyen megtapasztalhattuk a mi Istenünk áldásait, amelyen az Úr szárnyakat adott és az Ő akaratából vezetett, hogy felkészítsen az Őt dicsérő szolgálatra.

A Teológiai Intézet bemutatásában a hallgatóság átfogó képet alkothatott a lelkészképzés összetételéről, az oktatott tantárgyakról, külföldi tanulmányi lehetőségekről, diákéletről, bentlakásról, könyvtárról és étkezdéről, amelyek mind megtalálhatóak az intézmény falain belül. A Teológiai Intézet mint Erdély az egyetlen protestáns lelkészképző intézménye, Kolozsvár szívében olyan, mint egy kis sziget, ahova betoppanva az ember mindent megkap, amire lelki és testi jólét szempontjából szüksége van.

Reméljük, hogy a népszerűsítő program keretén belül elhangzott bemutató és személyes beszámolók által tanár és diák szemmel egyaránt közelebb hoztuk a lelkészképzés gondolatát a kedves hallgatósághoz! Köszönjük a fogadtatást és a lehetőséget, bátorításként pedig, ahogy egyik ifjúsági énekünkben énekeltük: „Nyitva áll az ajtó…”. Szeretettel várunk intézetünkbe minden új leendő teológust, Isten szolgálatára kész és elhivatott ifjút!

Nagy Eszter
teológus hallgató