A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumba látogattak a KPTI unitárius hallgatói

Az Unitárius Kar képviseletében hat teológiai hallgató és vezetőjük, Koppándi Botond Péter, a gyakorlati teológiai tanszék tanára, 2024. május 23-24-én a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumba látogatott a KPTI népszerűsítése, illetve katechétikai gyakorlat céljából.


Az Unitárius Kar képviseletében hat teológiai hallgató (név szerint: Héjja Gergely, Széll Róbert Pál, Albert Valéria, Bálint Imola, Bálint Renáta, Berei Tamás) és vezetőjük, dr. Koppándi Botond Péter, a gyakorlati tanszék tanára, 2024. május 23-24-én a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumba látogatott a Protestáns Teológiai Intézet népszerűsítése, illetve katechétikai gyakorlat céljából.

A teológus hallgatókat dr. Lakatos Sándor fogadta, aki a gimnázium igazgatója, egyúttal lelkésze és vallástanára is. Az iskolatörténeti intézménybemutató rendjén a hallgatók megismerkedhettek az unitárius egyház meghatározó személyiségeivel, többek között Berde Mózessel, Brassai Sámuellel, Kriza Jánossal, Balázs Ferenccel, Orbán Balázzsal. A bemutatót a gimnázium konviktusán vacsora, valamint kötetlen együttlét követte.

Május 24-én, pénteken a közös reggeli után, 8 órától Farkas Orsolya iskolalelkész vallástörténet óráját hallgathatták a IX. A. osztályban, melynek témája az ókori Róma volt. A szünet után Héjja Gergely, negyedéves hallgató tartott bibliaismeret órát a X. A. osztályban. Jézus példázatai témán belül az irgalmas szamaritánus története került terítékre. (Az óra a történet hangos felolvasásával kezdődött, majd a benne megjelenő szerepeket boncolgatták a diákokkal, aztán a mindennapi életre rávetülő nehéz, megpróbáltató helyzetek kerültek előtérbe. Végül egy fogalmazás megírását kapták feladatul, arról, hogy a mindennapi életükben hogyan vonnak párhuzamot a példázatban megjelenő irgalmasság kérdésével.) 10 órától a teológusok egy óvodai csoport vagy a IX. osztály tanóráinak hallgatása között választhattak, ezért a hallgatók egyik része a napközi otthonba vonult át, ahol angol nyelvű-, majd bibliai témájú foglalkozást figyelhettek meg Tófalvi Kinga és Farkas Orsolya tanárnők vezetésével, a másik csoport pedig a főépületben maradt, a IX. A. osztályba tért vissza, ahol Nemes Annamária tanárnő egyházzene órát tartott, amely során a középkori zenébe, zenetörténetbe nyerhettek betekintést. Énektanulástól, játékos szolmizálástól, valamint gregorián ének hallgatásától lett színesebb a közös időtöltés. 11 órától az elemi iskolát fedezték fel a hallgatók, a III. osztályban Széll Róbert Pál, harmadéves hallgató tartott játékos vallásórát, ugyancsak az irgalmas szamaritánus példázatáról, amelyet közös imádkozás zárt.

A tanórákat követően mindegyik képviselő szót kaphatott, hiszen az iskola dísztermében két végzős osztály diákjai meghallgatták a teológusok által előkészített bemutatót. Koppándi Botond Péter teológiai tanár köszöntő szavai után személyes történetek, élménybeszámolók hangzottak el a hallgatók részéről, emellett a Teológiai Intézetben folyó tanításról, az egyetemen kívüli diákéletről, ifjúsági egyletről is ejtettek pár szót. Pár motiváló megjegyzés után, az Intézet hivatalos bemutató videójának rövidebb változatát vetítették ki az érettségi vizsga előtt álló diákoknak. Az Intézet megismertetését segítő bemutató után a teológiai hallgatók azzal a nagy reménnyel távoztak a főépületből, hogy majd lesz olyan diák, akivel sorstársakká formálódhatnak, akivel szeptemberben újra találkoznak a kincses városban. A gimnázium konviktusán ebéddel zárták látogatásukat, kiértékelve az elmúlt napok hasznosságát.

Az Unitárius Kar hallgatói ilyen formában is megköszönik, hogy e program megvalósulását támogatta a székelykeresztúri Unitárius Egyházközség, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet.

Bálint Imola
első évfolyam