Pünkösdi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (2017)

Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! Azt mondja a Seregeknek Ura. (Zakariás 4:6)

Zakariást álmából költi fel az angyal, az Úr küldöttje. Zakariás lát valamit, amit nem ért. De tudja, hogy annak, amit lát, mélyebb jelentése van és megkérdezi az Úr angyalát, mit jelent az. Keresi a látott dolgokban az Úr üzenetét, az Úr akaratát. Nem esik abba a hibába, hogy magabiztosan kijelenti, mit üzen Isten és közben csak a saját sejtéseit burkolja be Isten üzeneteként. Vállalja azt is, hogy tanácstalanul megáll és kéri a magyarázatot is a látomáshoz. Ami itt elhangzik az angyal szájából, az egyszerre szó és cselekedet is, Isten igéje, beszéde.

Nálunk, embereknél, van úgy, hogy ez a kettő elválik egymástól és a szavak csak szép szavak maradnak, de Istennél a szóban is erő van. A fogságból visszatérők nekifogtak a templom építésének Zorobábel vezetésével, de a templomépítés 18 év után is csak az alapoknál tartott. Sokan elcsüggedtek, elfordultak, kifogyott belőlük a lelkesedés. Zorobábel, akinek Zakariás által üzen az Úr, talán úgy gondolhatta, hogyha erőszakkal, hatalommal odarendeli a népet, az építkezéshez, akkor jobban haladnának. De az ilyen munkában nincs köszönet, eredménye, ha egyáltalán van, nem az Urat dicséri.

Külső és belső építkezéseinkben, talán minket is elkábít az a gondolat, ha több erőnk, hatalmunk, pénzünk volna, akkor látványosabb volna az építkezés. De Lélek nélkül a legkiválóbb stratégiánk is semmivé lesz. Bizonyára Berzsenyi is ismerhette ezt az Igét, hiszen közismert sorai hasonló üzenetet hordoznak: „Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet…Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat (Berzsenyi: A magyarokhoz). Hozzáolvasva a 2Kor3,17-et: ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság, mindjárt meglátjuk az összefüggést, Lélek, szabadság és felépülő egyház között.

Ezért a Lélekért imádkozzunk, adjunk hálát, kérjük azt a félbeszakadt, Istennek tetsző álmaink, terveink felépítéséhez.

Kolozsvárt, 2017 pünkösdjén
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanári karának nevében

Sógor Árpád
ifjúsági lelkész