Lezárult a 2023-2024-es akadémiai év

2024. június 30-án a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet lezárta a 2023-2024. akadémiai évet. A rektor évértékelőjében összesítette az elmúlt év legfontosabb eredményeit, eseményeit, majd méltatta a kiválóan teljesítő, vagy a közösségben kiemelt tevékenységet végző hallgatókat, illetve köszöntötte az 50, illetve 60 évvel ezelőtt végzett egykori véndiákokat is.


2024. június 30-án a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet lezárta a 2023-2024. akadémiai évet. A rektor évértékelőjében összesítette az elmúlt év legfontosabb eredményeit, eseményeit, majd méltatta a tanulmányi eredményekben kiválóan teljesítő diákokat, a közösségben kiemelt tevékenységet végző hallgatókat, illetve köszöntötte az 50, illetve 60 évvel ezelőtt végzett egykori hallgatókat is.

A 2023-2024. tanév során az Intézet három hivatalban dolgozó munkatársától vett búcsút. Adorjáni Mária könyvtáros, Soós Emese élelmezési raktáros, illetve Czirmay Anikó főtitkár mindannyian ebben az évben vonultak nyugdíjba. A rektor ismételten megköszönte az intézmény érdekében végzett lelkiismeretes munkájukat. A könyvtárosi állás betöltetlenül maradt, a raktáros szerepkörre Fábián Magdolnát vette fel az Intézet. A főtitkári állásra meghirdetett nyilvános pályázatra Sógor Árpád jelentkezett, akit az Intézet 2024. január elsejei hatállyal alkalmazott. A megürült ifjúsági lelkészi állást átmenetileg két hatodéves hallgató, Birizdó Szabolcs Mihály és Telegdi István töltötték be, amíg az nyilvánosan is meghirdetésre kerül.

A 2024-es év első felében került sor az Intézet új vezetőinek és tanácsainak megválasztására is. 2024. január 25-én választotta meg az akadémiai közösség a Szenátus tagjait. A testület elnöke Koppándi Botond Péter lett. Február 26-án Kovács Sándort választották a Teológiai Intézet rektorává a 2024–2029 közötti ötéves ciklusra, aki március 26-án Balogh Csabát jelölte ki a rektorhelyettesi tisztségre. A dékáni tisztség betöltésére április 18-án került sor, amelynek eredményeként Kiss Jenő lett a KPTI dékánja.

A 2023-2024-es tanévben a KPTI-nek 129 hallgatója volt. Az Erdélyi Református Egyházkerületből 67 (52%), a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből 39 (30%), a Magyar Unitárius Egyházból 18 (14%), a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyházból 5 (4%) hallgató. A rektor kiemelte, hogy a demográfiai adatokkal és a magyar érettségizők szokásaira való tekintettel létszámcsökkenéssel kell számolnunk, amelynek elhárítására a KPTI különböző intézménynépszerűsítő tevékenységeket kezdett el. Ennek a munkának a koordinátora a reformátusoknál Kató Szabolcs Ferencz, az unitáriusok esetében Koppándi Botond. Az idei népszerűsítő tevékenységek közül kiemelte a március 8-án tartott nyílt napot, amelyre várakozáson felül mintegy 155 érdeklődő érkezett.

A rektor emlékezetbe idézte az akadémiai év során tartott legfontosabb intézeti rendezvényeket és tudományos konferenciákat. Kiemelte, hogy a Makovecz és Erasmus+ program támogatásával az idei tanévben több évfolyamcsoport is egyhetes tanulmányúton vehetett részt valamelyik kárpát-medencei teológiai intézményben.

A rektor megköszönte az oktatók és az adminisztrációban dolgozók munkáját, újból emlékeztetve az akadémiai közösséget és a fenntartó egyházakat az utódnevelés fontosságára, illetve a személyzet keretében a belső fegyelem javításának szükségességére.

A KPTI gazdasági fejlesztései között kiemelendő, hogy 2024. áprilisával kezdődően a román állam a lelkészi státuszú tanárok esetében a minimálbérnél nagyobb összeggel járul hozzá az intézeti költségvetéshez. Az egyházi háttértámogatásnak köszönhetően és a növekvő ilyen irányú igényekkel összhangban lehetővé válik a konyha felújítása, a konyhai gépek és eszközök lecserélése, amelyre a nyári időszakban fog sor kerülni. (A rektori beszéd teljes terjedelemben megtalálható a híranyaghoz csatolt PDF dokumentumban.)

A rektori beszédet követően került sor a kiemelkedő tanulmányi eredmények jutalmazására, illetve azon diákok méltatására, akik szervezői, közösségépítő tevékenységükkel hozzájárultak az akadémiai közösség fejlődéséhez.

A végzős évfolyam nevében Telegdi István teológus hallgató mondott beszédet. "Hat évvel ezelőtt, amikor először jöttem az Intézetbe, azon voltam a leginkább meglepődve, hogy nem láttam olyan kaput, amit ennyire nehéz kinyitni, mint a Teológia főbejárata." - kezdte beszédét. Majd gondolatban még egyszer végigjárta azokat a stációkat, amelyeken első éves kortól kezdődően a változó testvérek közösségében a hatodik évig vezetett az út. "Imádkozzatok egymásért és e közösségért, mert amiért egyszer imádkoztok, az onnantól kezdve elválaszthatatlanul hozzátok fog tartozni. A Teológia is." - buzdította a még maradókat. Majd a kezdő gondolathoz visszatérve így keretezte mondanivalóját: "Mindeddig úgy gondoltam, hogy Teológia kapuját kintről befelé nyitni a nehéz, de ma úgy érzem, hogy bentről kifele nyílik a legnehezebben. Amikor e kaput kinyitjuk, hogy kilépjünk rajta, érezzük, hogy hagyunk magunkból egy arcot, de viszünk magunkkal százat." (A búcsúbeszéd teljes terjedelemben megtalálható a híranyaghoz csatolt PDF dokumentumban.)

Ezt követően a 60 éve végzett lelkipásztorok gyémánt oklevelet, az 50 éve végzettek arany oklevelet vehettek át. A rektor köszönetet mondott az erdélyi közösségeinkért végzett áldozatos munkájukért, példamutató értékű odaadásukért.

Az akadémiai évzáró liturgiai keretszolgálatát Kiss Jenő tanár végezte. A zenei betéteket a Ary Dávid és Szilágyi Ákos elsőéves hallgatók által vezetett intézeti vegyeskar biztosította.